Over

Wie zijn wij?

Wij zijn een door de rechtbank goedgekeurd bedrijf die mensen helpt om hun financiën onder controle te krijgen zodat ze uiteindelijk weer volledig zelfredzaam met hun geld om kunnen gaan. De rechtbank controleert alles wat we doen. U bent bij ons dus in veilige handen.

Ook voor mensen die blijvend niet meer zelfredzaam zijn kan door de familie of de instelling onze hulp worden ingeroepen. Denk hierbij aan dementerende ouderen, jongeren die begeleid wonen en verstandelijk gehandicapten.

Naast de vaste taken die een bewindvoerder doet bieden wij vanuit onze kennis en ervaring meer. Door een professionele back office met een sterk geautomatiseerd administratief systeem kunnen wij meer tijd besteden aan uw persoonlijke situatie en maken we daar ook tijd voor. Delphi beschikt over een groot netwerk die we kunnen inroepen voor uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan juristen, schuldhulpverleners, budgetcoaches, enz.

Onze diensten aan u!

  • Wij helpen u als geaccrediteerd beschermings-bewindvoerder
  • Wij zorgen voor stabilisatie van uw inkomsten en uitgaven. U krijgt dus weer grip op uw geld.
  • Wij verzorgen uw gehele financiële  administratie en de contacten die daarmee samenhangen zoals belastingdienst, zorgverzekeraar, bank, etc.
  • We zorgen samen met u voor een gezond en goed geregeld financieel leven!

Gratis cursus hier te downloaden!

Jecentendebaas