Veelgestelde vragen

Wanneer is het verstandig om als verwijzer bewindvoering aan te vragen?

  • als de belanghebbende geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
  • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
  • als de belanghebbende geen overzicht meer kan geven van zijn financiën

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigd door een rechtstreeks verzoek in te dienen bij de kantonrechter.  De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (bijvoorbeeld opheffing schulden). 

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

U blijft verantwoordelijk voor de reeds ontstane schulden. Nieuwe schulden mogen niet meer worden gemaakt. De bewindvoerder zal wel alles in het werk stellen om uw schulden te verminderen en op te lossen door strak financieel beheer en afspraken met schuldeisers.

Kan ik veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Kost bewindvoering geld?

Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor u te doen. Uw bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen.

Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen kan er mogelijk Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. 

Wat kost dan die bewindvoering?

De minister stelt jaarlijks de tariefstructuur vast voor bewindvoerders. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). We beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden. De rechter stelt uiteindelijk het juiste tarief vast!

Zonder schuldenproblematiek:

Eén persoon                                                              Vergoeding (incl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)     € 644,93
Maandtarief     € 111,30
Eindrekening en verantwoording     € 242,00
Regelen verhuizing en ontruiming     € 402,93
Extra werkzaamheden     €   80,46

Echtpaar/Samenwonend                                        Vergoeding (incl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)     € 773,19
Maandtarief     € 136,93
Eindrekening en verantwoording     € 290,40
Regelen verhuizing en ontruiming     € 402,93
Extra werkzaamheden (per uur)     € 80,46

Met schuldenproblematiek:

Eén persoon                                                              Vergoeding (incl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)     € 644,93
Maandtarief     € 147,62
Eindrekening en verantwoording     € 242,00
Regelen verhuizing en ontruiming     € 402,93
Extra werkzaamheden     €  80,46

Echtpaar/Samenwonend                                        Vergoeding (incl. BTW)

Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank)     € 773,19
Maandtarief     € 177,16
Eindrekening en verantwoording     € 242,00
Regelen verhuizing en ontruiming     € 402,93
Extra werkzaamheden (per uur)     € 80,46

Rechtbank

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 81,00 griffiekosten in rekening.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering

Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Delphi Bewindvoering kan deze aanvraag voor de klant eventueel verzorgen.