Verwijzer

Cliënten kunnen zelf rechtstreeks contact met ons opnemen maar ook vanuit hun omgeving kan een verzoek worden ingediend om in contact te komen. Naast ouders, kinderen of andere familieleden kunnen dit ook begeleiders zijn vanuit andere trajecten, werkgevers of zorgverleners.

Verwijzers zijn belangrijke samenwerkingspartners voor Delphi. Zij zijn vaak aanwezig bij de intake en het opstellen van het verzoek aan de rechtbank. Door hun specifieke kennis van de situatie van de belanghebbende kan snel en gericht geschakeld worden richting het inzichtelijk maken van de financiën en de aanvraag naar de Rechtbank. Daarnaast vervullen zij vaak een cruciale rol in de voortgang van het traject van bewindvoering waardoor wij veel tijd en aandacht besteden aan de samenwerking met de verwijzers.

Begeleidt u iemand die geholpen zou zijn met een beschermbewind? Wilt u uw ouder(s) of uw (tijdelijk) handelingsonbekwame kinderen de juiste financiële dienstverlening geven maar komt u daar zelf niet aan toe of mist u de noodzakelijke kennis? Heeft u moeite om te bepalen welke toelagen voor uw ouder(s) of kind(eren) van toepassing zijn en vindt u het lastig belastingaangiftes te doen of te onderhandelen ingeval er schulden zijn?

Delphi bewindvoering staat voor u klaar. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak zodat we u een advies kunnen geven omtrent de mogelijk te volgen stappen.